کراتین AVEX
search
  • کراتین AVEX
حراج

کراتین AVEX ایتالیایی انواع مو

‎ریال24,000,100
بدون مالیات
"تضمین کیفیت و قیمت و پیشنهاد ویژه تهران لوکس"
صافی و احیای بالا
ابریشمی کردن موها
ترمیم موهای شکننده و آسیب دیده
مقاوم کردن موها در برابر موخوره
تعداد

کراتین AVEX

برای انواع مو هاست. "تضمین کیفیت و قیمت و پیشنهاد ویژه تهران لوکس"

صافی و احیای بالا دارد.  ابریشمی کردن موها را به دنبال دارد. ترمیم موهای شکننده و آسیب دیده را موجب میشود. مقاوم کردن موها در برابر موخوره از ویژگیهای آن است.

فرموله شده در ایتالیاست و در حجم 1000 میل موجود است.

این محصول به صورت بالکی وارد کشور شده و در یک لاین بهداشتی بسته بندی شده است. بدین ترتیب قیمت تمام شده آن بسیار کاهش یافته است. اگر این محصول به صورت بسته بندی شده وارد میشد قیمت تمام شده آن دو برابر میشد. در کیفیت آن شک نکنید و به صورت تضمینی آن را بخرید.

صافی و احیای بالا
ابریشمی کردن موها
ترمیم موهای شکننده و آسیب دیده
مقاوم کردن موها در برابر موخوره
حجم 1000 میل
فرموله شده در ایتالیا
#کراتین_اوکس #کراتین_آوکس #کراتین_مو #کراتینه #صافی_شلاقی #تهران_لوکس #موهای_ابریشمی #صافی_مو #احیای_مو
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------

کراتین AVEX

برای انواع مو هاست. "تضمین کیفیت و قیمت و پیشنهاد ویژه تهران لوکس"

صافی و احیای بالا دارد.  ابریشمی کردن موها را به دنبال دارد. ترمیم موهای شکننده و آسیب دیده را موجب میشود. مقاوم کردن موها در برابر موخوره از ویژگیهای آن است.

فرموله شده در ایتالیاست و در حجم 1000 میل موجود است.

این محصول به صورت بالکی وارد کشور شده و در یک لاین بهداشتی بسته بندی شده است. بدین ترتیب قیمت تمام شده آن بسیار کاهش یافته است. اگر این محصول به صورت بسته بندی شده وارد میشد قیمت تمام شده آن دو برابر میشد. در کیفیت آن شک نکنید و به صورت تضمینی آن را بخرید.

صافی و احیای بالا
ابریشمی کردن موها
ترمیم موهای شکننده و آسیب دیده
مقاوم کردن موها در برابر موخوره
حجم 1000 میل
فرموله شده در ایتالیا
#کراتین_اوکس #کراتین_آوکس #کراتین_مو #کراتینه #صافی_شلاقی #تهران_لوکس #موهای_ابریشمی #صافی_مو #احیای_مو
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------

کراتین AVEX

برای انواع مو هاست. "تضمین کیفیت و قیمت و پیشنهاد ویژه تهران لوکس"

صافی و احیای بالا دارد.  ابریشمی کردن موها را به دنبال دارد. ترمیم موهای شکننده و آسیب دیده را موجب میشود. مقاوم کردن موها در برابر موخوره از ویژگیهای آن است.

فرموله شده در ایتالیاست و در حجم 1000 میل موجود است.

این محصول به صورت بالکی وارد کشور شده و در یک لاین بهداشتی بسته بندی شده است. بدین ترتیب قیمت تمام شده آن بسیار کاهش یافته است. اگر این محصول به صورت بسته بندی شده وارد میشد قیمت تمام شده آن دو برابر میشد. در کیفیت آن شک نکنید و به صورت تضمینی آن را بخرید.

صافی و احیای بالا
ابریشمی کردن موها
ترمیم موهای شکننده و آسیب دیده
مقاوم کردن موها در برابر موخوره
حجم 1000 میل
فرموله شده در ایتالیا
#کراتین_اوکس #کراتین_آوکس #کراتین_مو #کراتینه #صافی_شلاقی #تهران_لوکس #موهای_ابریشمی #صافی_مو #احیای_مو
------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------
10 قلم
حراج

نظرات تمام نظرات