کراتین FGZ
search
  • کراتین FGZ
حراج

کراتین FGZ آنزیم صافی شلاقی 100%

‎ریال34,000,100
بدون مالیات
حاوی پروتئین و کلاژن
بدون گاز و بو، فاقد فرمالدهید
سرشار از آمینو اسیدهای ترمیم کننده و تغذیه کننده موها
صاف کردن موهای بی نظم، مجعد، فر و وز
مناسب موهای نچرال و رنگ شده
تعداد

کراتین FGZ

صافی 100% (شلاقی)
احیا 50% تا 60%
ماندگاری 12 ماه
حاوی پروتئین و کلاژن
بدون گاز و بو، فاقد فرمالدهید
سرشار از آمینو اسیدهای ترمیم کننده و تغذیه کننده موها
صاف کردن موهای بی نظم، مجعد، فر و وز
مناسب موهای نچرال و رنگ شده
حجم 1000 میل
ساخت برزیل
#fgz کراتینFGZ #کراتینه #صافی_بالا #صافی_شلاقی #کراتین_مو #کراتین_آنزیم #آنزیم fgz #کراتین_موهای_نچرال #کراتین_موهای_رنگ_شده #موهای_سالم #درمان_مو
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کراتین FGZ

صافی 100% (شلاقی)
احیا 50% تا 60%
ماندگاری 12 ماه
حاوی پروتئین و کلاژن
بدون گاز و بو، فاقد فرمالدهید
سرشار از آمینو اسیدهای ترمیم کننده و تغذیه کننده موها
صاف کردن موهای بی نظم، مجعد، فر و وز
مناسب موهای نچرال و رنگ شده
حجم 1000 میل
ساخت برزیل
#fgz کراتینFGZ #کراتینه #صافی_بالا #صافی_شلاقی #کراتین_مو #کراتین_آنزیم #آنزیم fgz #کراتین_موهای_نچرال #کراتین_موهای_رنگ_شده #موهای_سالم #درمان_مو
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کراتین FGZ

صافی 100% (شلاقی)
احیا 50% تا 60%
ماندگاری 12 ماه
حاوی پروتئین و کلاژن
بدون گاز و بو، فاقد فرمالدهید
سرشار از آمینو اسیدهای ترمیم کننده و تغذیه کننده موها
صاف کردن موهای بی نظم، مجعد، فر و وز
مناسب موهای نچرال و رنگ شده
حجم 1000 میل
ساخت برزیل
#fgz کراتینFGZ #کراتینه #صافی_بالا #صافی_شلاقی #کراتین_مو #کراتین_آنزیم #آنزیم fgz #کراتین_موهای_نچرال #کراتین_موهای_رنگ_شده #موهای_سالم #درمان_مو
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کراتین FGZ

صافی 100% (شلاقی)
احیا 50% تا 60%
ماندگاری 12 ماه
حاوی پروتئین و کلاژن
بدون گاز و بو، فاقد فرمالدهید
سرشار از آمینو اسیدهای ترمیم کننده و تغذیه کننده موها
صاف کردن موهای بی نظم، مجعد، فر و وز
مناسب موهای نچرال و رنگ شده
حجم 1000 میل
ساخت برزیل
#fgz کراتینFGZ #کراتینه #صافی_بالا #صافی_شلاقی #کراتین_مو #کراتین_آنزیم #آنزیم fgz #کراتین_موهای_نچرال #کراتین_موهای_رنگ_شده #موهای_سالم #درمان_مو
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 قلم
حراج

نظرات تمام نظرات