ماسک M85 دیکسون-
search
  • ماسک M85 دیکسون-
حراج

ماسک M85 دیکسون ضد گره و موخوره Untangling

‎ریال5,800,000
بدون مالیات
خوش قیمت ترین ماسک خارجی اورجینال در ایران
بازکردن گره های موهای وز
حاوی ژل رویال و پانتنول
رفع موخوره
منبع ویتامین های گروه B
احیا و آبرسانی موها
تعداد

ماسک M85 دیکسون 

خوش قیمت ترین ماسک خارجی اورجینال در ایران
باز کننده گره های موهای وز است. حاوی ژل رویال و پانتنول است. شانه کردن آسان موها را به همراه دارد. باعث رفع موخوره میشود. منبع ویتامین های گروه B است و احیا و آبرسانی موها را انجام میدهد. در حجم 1000 میل موجود است. ساخت ایتالیا اورجینال میباشد.
بازکردن گره های موهای وز
حاوی ژل رویال و پانتنول
شانه کردن آسان موها
رفع موخوره
منبع ویتامین های گروه B
احیا و آبرسانی موها
#ماسک_دیکسون  #ماسکm85 #ماسک_بازسازی_مو #ماسک_ترمیم_کننده #ماسک_ترمیم_کننده_مو #درمان_مو #ماسک_موهای_وز #وزگیرمو #ژل_رویال #موخوره #آبرسان_مو #ماسک_آبرسان

------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------- ---------------------------------- -------- ------ ---------- _

ماسک M85 دیکسون

خوش قیمت ترین ماسک خارجی اورجینال در ایران
باز کننده گره های موهای وز است. حاوی ژل رویال و پانتنول است. شانه کردن آسان موها را به همراه دارد. باعث رفع موخوره میشود. منبع ویتامین های گروه B است و احیا و آبرسانی موها را انجام میدهد. در حجم 1000 میل موجود است. ساخت ایتالیا اورجینال میباشد.
بازکردن گره های موهای وز
حاوی ژل رویال و پانتنول
شانه کردن آسان موها
رفع موخوره
منبع ویتامین های گروه B
احیا و آبرسانی موها
#ماسک_دیکسون  #ماسکm85 #ماسک_بازسازی_مو #ماسک_ترمیم_کننده #ماسک_ترمیم_کننده_مو #درمان_مو #ماسک_موهای_وز #وزگیرمو #ژل_رویال #موخوره #آبرسان_مو #ماسک_آبرسان

------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------- ---------------------------------- -------- ------ -------

ماسک M85 دیکسون

خوش قیمت ترین ماسک خارجی اورجینال در ایران
باز کننده گره های موهای وز است. حاوی ژل رویال و پانتنول است. شانه کردن آسان موها را به همراه دارد. باعث رفع موخوره میشود. منبع ویتامین های گروه B است و احیا و آبرسانی موها را انجام میدهد. در حجم 1000 میل موجود است. ساخت ایتالیا اورجینال میباشد.
بازکردن گره های موهای وز
حاوی ژل رویال و پانتنول
شانه کردن آسان موها
رفع موخوره
منبع ویتامین های گروه B
احیا و آبرسانی موها
#ماسک_دیکسون  #ماسکm85 #ماسک_بازسازی_مو #ماسک_ترمیم_کننده #ماسک_ترمیم_کننده_مو #درمان_مو #ماسک_موهای_وز #وزگیرمو #ژل_رویال #موخوره #آبرسان_مو #ماسک_آبرسان

------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------- ---------------------------------- -------- ------ -------

ماسک M85 دیکسون

خوش قیمت ترین ماسک خارجی اورجینال در ایران
باز کننده گره های موهای وز است. حاوی ژل رویال و پانتنول است. شانه کردن آسان موها را به همراه دارد. باعث رفع موخوره میشود. منبع ویتامین های گروه B است و احیا و آبرسانی موها را انجام میدهد. در حجم 1000 میل موجود است. ساخت ایتالیا اورجینال میباشد.
بازکردن گره های موهای وز
حاوی ژل رویال و پانتنول
شانه کردن آسان موها
رفع موخوره
منبع ویتامین های گروه B
احیا و آبرسانی موها
#ماسک_دیکسون  #ماسکm85 #ماسک_بازسازی_مو #ماسک_ترمیم_کننده #ماسک_ترمیم_کننده_مو #درمان_مو #ماسک_موهای_وز #وزگیرمو #ژل_رویال #موخوره #آبرسان_مو #ماسک_آبرسان

------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------- ---------------------------------- -------- ------ -------

ماسک M85 دیکسون

خوش قیمت ترین ماسک خارجی اورجینال در ایران
باز کننده گره های موهای وز است. حاوی ژل رویال و پانتنول است. شانه کردن آسان موها را به همراه دارد. باعث رفع موخوره میشود. منبع ویتامین های گروه B است و احیا و آبرسانی موها را انجام میدهد. در حجم 1000 میل موجود است. ساخت ایتالیا اورجینال میباشد.
بازکردن گره های موهای وز
حاوی ژل رویال و پانتنول
شانه کردن آسان موها
رفع موخوره
منبع ویتامین های گروه B
احیا و آبرسانی موها
#ماسک_دیکسون  #ماسکm85 #ماسک_بازسازی_مو #ماسک_ترمیم_کننده #ماسک_ترمیم_کننده_مو #درمان_مو #ماسک_موهای_وز #وزگیرمو #ژل_رویال #موخوره #آبرسان_مو #ماسک_آبرسان

------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------- ---------------------------------- -------- ------ -------

10 قلم
حراج

نظرات تمام نظرات