ماسک M84 دیکسون Repair
search
  • ماسک M84 دیکسون Repair
حراج

ماسک M84 دیکسون Repair

‎ریال5,800,100
بدون مالیات
خوش قیمت ترین ماسک خارجی اورجینال در ایران
ترمیم کننده
مناسب موهای رنگ شده
حاوی کراتین هیدرولیز شده
دارای خاصیت محافظتی و بازسازی کننده
تغذیه و درخشندگی موها
تعداد

ماسک M84 دیکسون

خوش قیمت ترین ماسک خارجی اورجینال در ایران
ترمیم کننده مو. مناسب موهای رنگ شده است. حاوی کراتین هیدرولیز شده میباشد. دارای خاصیت محافظتی و بازسازی کننده و باعث تغذیه و درخشندگی موها میشود.
در حجم 1000 میل موجود است. ساخت ایتالیا اورجینال میباشد.
ترمیم کننده
مناسب موهای رنگ شده
حاوی کراتین هیدرولیز شده
دارای خاصیت محافظتی و بازسازی کننده
تغذیه و درخشندگی موها
حجم 1000 میل
ساخت ایتالیا اورجینال
#ماسک_دیکسون  #ماسکm84 #ماسک_بازسازی_مو #ماسک_ترمیم_کننده #ماسک_ترمیم_کننده_مو #درمان_مو #ماسک_موهای_رنگ _شده

------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ---------------------

ماسک M84 دیکسون

خوش قیمت ترین ماسک خارجی اورجینال در ایران
ترمیم کننده مو. مناسب موهای رنگ شده است. حاوی کراتین هیدرولیز شده میباشد. دارای خاصیت محافظتی و بازسازی کننده و باعث تغذیه و درخشندگی موها میشود.
در حجم 1000 میل موجود است. ساخت ایتالیا اورجینال میباشد.
ترمیم کننده
مناسب موهای رنگ شده
حاوی کراتین هیدرولیز شده
دارای خاصیت محافظتی و بازسازی کننده
تغذیه و درخشندگی موها
حجم 1000 میل
ساخت ایتالیا اورجینال
#ماسک_دیکسون  #ماسکm84 #ماسک_بازسازی_مو #ماسک_ترمیم_کننده #ماسک_ترمیم_کننده_مو #درمان_مو #ماسک_موهای_رنگ _شده

------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ---------------------

ماسک M84 دیکسون

خوش قیمت ترین ماسک خارجی اورجینال در ایران
ترمیم کننده مو. مناسب موهای رنگ شده است. حاوی کراتین هیدرولیز شده میباشد. دارای خاصیت محافظتی و بازسازی کننده و باعث تغذیه و درخشندگی موها میشود.
در حجم 1000 میل موجود است. ساخت ایتالیا اورجینال میباشد.
ترمیم کننده
مناسب موهای رنگ شده
حاوی کراتین هیدرولیز شده
دارای خاصیت محافظتی و بازسازی کننده
تغذیه و درخشندگی موها
حجم 1000 میل
ساخت ایتالیا اورجینال
#ماسک_دیکسون  #ماسکm84 #ماسک_بازسازی_مو #ماسک_ترمیم_کننده #ماسک_ترمیم_کننده_مو #درمان_مو #ماسک_موهای_رنگ _شده

------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ---------------------

ماسک M84 دیکسون

خوش قیمت ترین ماسک خارجی اورجینال در ایران
ترمیم کننده مو. مناسب موهای رنگ شده است. حاوی کراتین هیدرولیز شده میباشد. دارای خاصیت محافظتی و بازسازی کننده و باعث تغذیه و درخشندگی موها میشود.
در حجم 1000 میل موجود است. ساخت ایتالیا اورجینال میباشد.
ترمیم کننده
مناسب موهای رنگ شده
حاوی کراتین هیدرولیز شده
دارای خاصیت محافظتی و بازسازی کننده
تغذیه و درخشندگی موها
حجم 1000 میل
ساخت ایتالیا اورجینال
#ماسک_دیکسون  #ماسکm84 #ماسک_بازسازی_مو #ماسک_ترمیم_کننده #ماسک_ترمیم_کننده_مو #درمان_مو #ماسک_موهای_رنگ _شده

------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ---------------------

ماسک M84 دیکسون

خوش قیمت ترین ماسک خارجی اورجینال در ایران
ترمیم کننده مو. مناسب موهای رنگ شده است. حاوی کراتین هیدرولیز شده میباشد. دارای خاصیت محافظتی و بازسازی کننده و باعث تغذیه و درخشندگی موها میشود.
در حجم 1000 میل موجود است. ساخت ایتالیا اورجینال میباشد.
ترمیم کننده
مناسب موهای رنگ شده
حاوی کراتین هیدرولیز شده
دارای خاصیت محافظتی و بازسازی کننده
تغذیه و درخشندگی موها
حجم 1000 میل
ساخت ایتالیا اورجینال
#ماسک_دیکسون  #ماسکm84 #ماسک_بازسازی_مو #ماسک_ترمیم_کننده #ماسک_ترمیم_کننده_مو #درمان_مو #ماسک_موهای_رنگ _شده

------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ---------------------

10 قلم
حراج

نظرات تمام نظرات