شامپو ترمیم کننده آرگابتا
search
  • شامپو ترمیم کننده آرگابتا
حراج

شامپو ترمیم کننده آرگابتا ARGABETA REPAIR

‎ریال8,500,100
بدون مالیات
  • ترمیم کننده و احیا کننده
  • مناسب موهای آسیب دیده و تحت درمان
  •  حاوی فیتو کراتین های هیدرولیز شده گیاهی سویا و برنج
  • بازسازی بافت آسیب دیده و ترمیم کننده ساختار سلولی مو
  • جبران خسارت ناشی از مواد آرایشی نظیر فیکساتورها و داروی فر
  • حفظ اثرات انواع تراپی برای مدت طولانی تر و بازیابی زیبایی طبیعی
  • 1000 میل
  • ساخت ایتالیا ارجینال
تعداد

ترمیم کننده و احیا کننده
مناسب موهای آسیب دیده و تحت درمان
 حاوی فیتو کراتین های هیدرولیز شده گیاهی سویا و برنج
بازسازی بافت آسیب دیده و ترمیم کننده ساختار سلولی مو
جبران خسارت ناشی از مواد آرایشی نظیر فیکساتورها و داروی فر
•حفظ اثرات انواع تراپی برای مدت طولانی تر و بازیابی زیبایی طبیعی
1000 میل
ساخت ایتالیا اورجینال
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ترمیم کننده و احیا کننده
مناسب موهای آسیب دیده و تحت درمان
 حاوی فیتو کراتین های هیدرولیز شده گیاهی سویا و برنج
بازسازی بافت آسیب دیده و ترمیم کننده ساختار سلولی مو
جبران خسارت ناشی از مواد آرایشی نظیر فیکساتورها و داروی فر
•حفظ اثرات انواع تراپی برای مدت طولانی تر و بازیابی زیبایی طبیعی
1000 میل
ساخت ایتالیا اورجینال
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ترمیم کننده و احیا کننده
مناسب موهای آسیب دیده و تحت درمان
 حاوی فیتو کراتین های هیدرولیز شده گیاهی سویا و برنج
بازسازی بافت آسیب دیده و ترمیم کننده ساختار سلولی مو
جبران خسارت ناشی از مواد آرایشی نظیر فیکساتورها و داروی فر
•حفظ اثرات انواع تراپی برای مدت طولانی تر و بازیابی زیبایی طبیعی
1000 میل
ساخت ایتالیا اورجینال
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ترمیم کننده و احیا کننده
مناسب موهای آسیب دیده و تحت درمان
 حاوی فیتو کراتین های هیدرولیز شده گیاهی سویا و برنج
بازسازی بافت آسیب دیده و ترمیم کننده ساختار سلولی مو
جبران خسارت ناشی از مواد آرایشی نظیر فیکساتورها و داروی فر
•حفظ اثرات انواع تراپی برای مدت طولانی تر و بازیابی زیبایی طبیعی
1000 میل
ساخت ایتالیا اورجینال
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ترمیم کننده و احیا کننده
مناسب موهای آسیب دیده و تحت درمان
 حاوی فیتو کراتین های هیدرولیز شده گیاهی سویا و برنج
بازسازی بافت آسیب دیده و ترمیم کننده ساختار سلولی مو
جبران خسارت ناشی از مواد آرایشی نظیر فیکساتورها و داروی فر
•حفظ اثرات انواع تراپی برای مدت طولانی تر و بازیابی زیبایی طبیعی
1000 میل
ساخت ایتالیا اورجینال
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ترمیم کننده و احیا کننده
مناسب موهای آسیب دیده و تحت درمان
 حاوی فیتو کراتین های هیدرولیز شده گیاهی سویا و برنج
بازسازی بافت آسیب دیده و ترمیم کننده ساختار سلولی مو
جبران خسارت ناشی از مواد آرایشی نظیر فیکساتورها و داروی فر
•حفظ اثرات انواع تراپی برای مدت طولانی تر و بازیابی زیبایی طبیعی
1000 میل
ساخت ایتالیا اورجینال
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 قلم
حراج

نظرات تمام نظرات