شامپو ریپایر S84 دیکسون Dikson
search
  • شامپو ریپایر S84 دیکسون Dikson
حراج

شامپو Repair S84 دیکسون Dikson

‎ریال5,100,100
بدون مالیات
ترمیم کننده
مناسب موهای رنگ شده
حاوی کراتین هیدرولیز شده
دارای خاصیت محافظتی و بازسازی کننده
تغذیه و درخشندگی موها
حجم 1000 میل
ساخت ایتالیا اورجینال
تعداد

ترمیم کننده
مناسب موهای رنگ شده
حاوی کراتین هیدرولیز شده
دارای خاصیت محافظتی و بازسازی کننده
تغذیه و درخشندگی موها
حجم 1000 میل
ساخت ایتالیا اورجینال
-----------------------------------------------------------------------
ترمیم کننده
مناسب موهای رنگ شده
حاوی کراتین هیدرولیز شده
دارای خاصیت محافظتی و بازسازی کننده
تغذیه و درخشندگی موها
حجم 1000 میل
ساخت ایتالیا اورجینال
-----------------------------------------------------------------------
ترمیم کننده
مناسب موهای رنگ شده
حاوی کراتین هیدرولیز شده
دارای خاصیت محافظتی و بازسازی کننده
تغذیه و درخشندگی موها
حجم 1000 میل
ساخت ایتالیا اورجینال
-----------------------------------------------------------------------
ترمیم کننده
مناسب موهای رنگ شده
حاوی کراتین هیدرولیز شده
دارای خاصیت محافظتی و بازسازی کننده
تغذیه و درخشندگی موها
حجم 1000 میل
ساخت ایتالیا اورجینال
-----------------------------------------------------------------------
ترمیم کننده
مناسب موهای رنگ شده
حاوی کراتین هیدرولیز شده
دارای خاصیت محافظتی و بازسازی کننده
تغذیه و درخشندگی موها
حجم 1000 میل
ساخت ایتالیا اورجینال
-----------------------------------------------------------------------
ترمیم کننده
مناسب موهای رنگ شده
حاوی کراتین هیدرولیز شده
دارای خاصیت محافظتی و بازسازی کننده
تغذیه و درخشندگی موها
حجم 1000 میل
ساخت ایتالیا اورجینال
-----------------------------------------------------------------------
10 قلم
حراج

نظرات تمام نظرات