شامپو ضد زردی دیکسون
search
  • شامپو ضد زردی دیکسون
حراج

شامپو ضد زردی دیکسون DIKSO BLONDE

‎ریال8,900,100
بدون مالیات
ضد زردی
غلظت دو برابر
مناسب موهای خاکستری، بیش از حد روشن، سفید شده، دکلره، هایلایت
حاوی کراتین و روغن جوانه گندم ارگانیک
حجم 1000 میل
ساخت ایتالیا اورجینال
تعداد

شامپو ضد زردی دیکسون

ضد زردی است. غلظت دو برابر دارد. مناسب موهای خاکستری، بیش از حد روشن، سفید شده، دکلره، هایلایت است. حاوی کراتین و روغن جوانه گندم ارگانیک میباشد.
 فاقد سولفات، سیلیکون، پارابن و رنگ یا عطر مصنوعی است.
در حجم 1000 میل موجود است. ساخت ایتالیا اورجینال میباشد.
ضد زردی
غلظت دو برابر
مناسب موهای خاکستری، بیش از حد روشن، سفید شده، دکلره، هایلات
حاوی کراتین و روغن جوانه گندم ارگانیک
حجم 1000 میل
ساخت ایتالیا اورجینال
#شامپو_دیکسون #شامپو_ضدزردی #شامپوضدزردی #شامپو_ضدزردی_دیکسون  #شامپو_ایتالیایی  #درمان_مو   #شامپو_بدون_سولفات #شامپوفاقدسولفات شامپو_فری_سولفات

------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------

شامپو ضد زردی دیکسون

ضد زردی است. غلظت دو برابر دارد. مناسب موهای خاکستری، بیش از حد روشن، سفید شده، دکلره، هایلایت است. حاوی کراتین و روغن جوانه گندم ارگانیک میباشد.
 فاقد سولفات، سیلیکون، پارابن و رنگ یا عطر مصنوعی است.
در حجم 1000 میل موجود است. ساخت ایتالیا اورجینال میباشد.
ضد زردی
غلظت دو برابر
مناسب موهای خاکستری، بیش از حد روشن، سفید شده، دکلره، هایلات
حاوی کراتین و روغن جوانه گندم ارگانیک
حجم 1000 میل
ساخت ایتالیا اورجینال
#شامپو_دیکسون #شامپو_ضدزردی #شامپوضدزردی #شامپو_ضدزردی_دیکسون  #شامپو_ایتالیایی  #درمان_مو   #شامپو_بدون_سولفات #شامپوفاقدسولفات شامپو_فری_سولفات

------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------

شامپو ضد زردی دیکسون

ضد زردی است. غلظت دو برابر دارد. مناسب موهای خاکستری، بیش از حد روشن، سفید شده، دکلره، هایلایت است. حاوی کراتین و روغن جوانه گندم ارگانیک میباشد.
 فاقد سولفات، سیلیکون، پارابن و رنگ یا عطر مصنوعی است.
در حجم 1000 میل موجود است. ساخت ایتالیا اورجینال میباشد.
ضد زردی
غلظت دو برابر
مناسب موهای خاکستری، بیش از حد روشن، سفید شده، دکلره، هایلات
حاوی کراتین و روغن جوانه گندم ارگانیک
حجم 1000 میل
ساخت ایتالیا اورجینال
#شامپو_دیکسون #شامپو_ضدزردی #شامپوضدزردی #شامپو_ضدزردی_دیکسون  #شامپو_ایتالیایی  #درمان_مو   #شامپو_بدون_سولفات #شامپوفاقدسولفات شامپو_فری_سولفات

------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------

شامپو ضد زردی دیکسون

ضد زردی است. غلظت دو برابر دارد. مناسب موهای خاکستری، بیش از حد روشن، سفید شده، دکلره، هایلایت است. حاوی کراتین و روغن جوانه گندم ارگانیک میباشد.
 فاقد سولفات، سیلیکون، پارابن و رنگ یا عطر مصنوعی است.
در حجم 1000 میل موجود است. ساخت ایتالیا اورجینال میباشد.
ضد زردی
غلظت دو برابر
مناسب موهای خاکستری، بیش از حد روشن، سفید شده، دکلره، هایلات
حاوی کراتین و روغن جوانه گندم ارگانیک
حجم 1000 میل
ساخت ایتالیا اورجینال
#شامپو_دیکسون #شامپو_ضدزردی #شامپوضدزردی #شامپو_ضدزردی_دیکسون  #شامپو_ایتالیایی  #درمان_مو   #شامپو_بدون_سولفات #شامپوفاقدسولفات شامپو_فری_سولفات

------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------

10 قلم
حراج

نظرات تمام نظرات