شامپو کرمی سولفکس دیکسون
search
  • شامپو کرمی سولفکس دیکسون
حراج

شامپو کرمی سولفکس دیکسون Solfex

‎ریال8,800,000
بدون مالیات
مناسب اسکالپ چرب
ضد شوره
محافظت در برابر آلودگی هوا
جلوگیری از پیری زودرس مو
کمک به تعادل فیزیولوژیکی پوست سر
حجم 500 میل
ساخت ایتالیا اورجینال
تعداد

شامپو کرمی سولفکس دیکسون

مناسب اسکالپ چرب و ضد شوره است. محافظت در برابر آلودگی هوا را به همراه دارد. جلوگیری از پیری زودرس مو و کمک به تعادل فیزیولوژیکی پوست سر را انجام میدهد.
در حجم 500 میل موجود است. ساخت ایتالیا اورجینال میباشد.
مناسب اسکالپ چرب
ضد شوره
محافظت در برابر آلودگی هوا
جلوگیری از پیری زودرس مو
کمک به تعادل فیزیولوژیکی پوست سر
حجم 500 میل
ساخت ایتالیا اورجینال
#شامپو_دیکسون #شامپو_سولفکس #شامپوکرمی  #شامپو_کرمی_دیکسون #شامپو_جوان_کننده #شامپو_موی_چرب #شامپو_اسکالپ_چرب#شامپو_ضد_شوره #درمان_مو #شوره_چرب #آبرسان_مو  #تقویت کننده_مو 

------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------

شامپو کرمی سولفکس دیکسون

مناسب اسکالپ چرب و ضد شوره است. محافظت در برابر آلودگی هوا را به همراه دارد. جلوگیری از پیری زودرس مو و کمک به تعادل فیزیولوژیکی پوست سر را انجام میدهد.
در حجم 500 میل موجود است. ساخت ایتالیا اورجینال میباشد.
مناسب اسکالپ چرب
ضد شوره
محافظت در برابر آلودگی هوا
جلوگیری از پیری زودرس مو
کمک به تعادل فیزیولوژیکی پوست سر
حجم 500 میل
ساخت ایتالیا اورجینال
#شامپو_دیکسون #شامپو_سولفکس #شامپوکرمی  #شامپو_کرمی_دیکسون #شامپو_جوان_کننده #شامپو_موی_چرب #شامپو_اسکالپ_چرب#شامپو_ضد_شوره #درمان_مو #شوره_چرب #آبرسان_مو  #تقویت کننده_مو 

------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------

شامپو کرمی سولفکس دیکسون

مناسب اسکالپ چرب و ضد شوره است. محافظت در برابر آلودگی هوا را به همراه دارد. جلوگیری از پیری زودرس مو و کمک به تعادل فیزیولوژیکی پوست سر را انجام میدهد.
در حجم 500 میل موجود است. ساخت ایتالیا اورجینال میباشد.
مناسب اسکالپ چرب
ضد شوره
محافظت در برابر آلودگی هوا
جلوگیری از پیری زودرس مو
کمک به تعادل فیزیولوژیکی پوست سر
حجم 500 میل
ساخت ایتالیا اورجینال
#شامپو_دیکسون #شامپو_سولفکس #شامپوکرمی  #شامپو_کرمی_دیکسون #شامپو_جوان_کننده #شامپو_موی_چرب #شامپو_اسکالپ_چرب#شامپو_ضد_شوره #درمان_مو #شوره_چرب #آبرسان_مو  #تقویت کننده_مو 

------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------

شامپو کرمی سولفکس دیکسون

مناسب اسکالپ چرب و ضد شوره است. محافظت در برابر آلودگی هوا را به همراه دارد. جلوگیری از پیری زودرس مو و کمک به تعادل فیزیولوژیکی پوست سر را انجام میدهد.
در حجم 500 میل موجود است. ساخت ایتالیا اورجینال میباشد.
مناسب اسکالپ چرب
ضد شوره
محافظت در برابر آلودگی هوا
جلوگیری از پیری زودرس مو
کمک به تعادل فیزیولوژیکی پوست سر
حجم 500 میل
ساخت ایتالیا اورجینال
#شامپو_دیکسون #شامپو_سولفکس #شامپوکرمی  #شامپو_کرمی_دیکسون #شامپو_جوان_کننده #شامپو_موی_چرب #شامپو_اسکالپ_چرب#شامپو_ضد_شوره #درمان_مو #شوره_چرب #آبرسان_مو  #تقویت کننده_مو 

------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------

10 قلم
حراج

نظرات تمام نظرات