آنالایزر 15 اینچ لیز آنالیز پوست و مو
search
  • آنالایزر 15 اینچ لیز آنالیز پوست و مو
حراج

آنالایزر 15 اینچ لیز آنالیز پوست و مو Analyzor Lizee

‎ریال125,000,100
بدون مالیات

آنالیز پوست و مو
دارای2لنز متفاوت
برخوردار از نور فرابنفش
اندازه زوم۵۰تا۲۰۰برابر
دارای ریموت
مناسب سالن داران و پزشکان

تعداد
آخرین موجودی

آنالیز پوست و مو
دارای2لنز متفاوت
برخوردار از نور فرابنفش
اندازه زوم۵۰تا۲۰۰برابر
دارای ریموت
نشان دهنده سلول های فعال
تشخیص بیماری مزمن پوستی
بدون حساسیت و عوارض
آنالیزانواع مشکالت پوستی
آنالیز و اسکن چربی پوست
آناالیزر مو و پوست سر
مشخص کننده تیپ پوستی
مناسب سالن داران و پزشکان

---------------------------------------------------------------------

آنالیز پوست و مو
دارای2لنز متفاوت
برخوردار از نور فرابنفش
اندازه زوم۵۰تا۲۰۰برابر
دارای ریموت
نشان دهنده سلول های فعال
تشخیص بیماری مزمن پوستی
بدون حساسیت و عوارض
آنالیزانواع مشکالت پوستی
آنالیز و اسکن چربی پوست
آناالیزر مو و پوست سر
مشخص کننده تیپ پوستی
مناسب سالن داران و پزشکان

---------------------------------------------------------------------

آنالیز پوست و مو
دارای2لنز متفاوت
برخوردار از نور فرابنفش
اندازه زوم۵۰تا۲۰۰برابر
دارای ریموت
نشان دهنده سلول های فعال
تشخیص بیماری مزمن پوستی
بدون حساسیت و عوارض
آنالیزانواع مشکالت پوستی
آنالیز و اسکن چربی پوست
آناالیزر مو و پوست سر
مشخص کننده تیپ پوستی
مناسب سالن داران و پزشکان

---------------------------------------------------------------------

آنالیز پوست و مو
دارای2لنز متفاوت
برخوردار از نور فرابنفش
اندازه زوم۵۰تا۲۰۰برابر
دارای ریموت
نشان دهنده سلول های فعال
تشخیص بیماری مزمن پوستی
بدون حساسیت و عوارض
آنالیزانواع مشکالت پوستی
آنالیز و اسکن چربی پوست
آناالیزر مو و پوست سر
مشخص کننده تیپ پوستی
مناسب سالن داران و پزشکان

---------------------------------------------------------------------

آنالیز پوست و مو
دارای2لنز متفاوت
برخوردار از نور فرابنفش
اندازه زوم۵۰تا۲۰۰برابر
دارای ریموت
نشان دهنده سلول های فعال
تشخیص بیماری مزمن پوستی
بدون حساسیت و عوارض
آنالیزانواع مشکالت پوستی
آنالیز و اسکن چربی پوست
آناالیزر مو و پوست سر
مشخص کننده تیپ پوستی
مناسب سالن داران و پزشکان

---------------------------------------------------------------------

2 قلم
حراج

نظرات تمام نظرات