مایکرومیست لیز نیو
search
  • مایکرومیست لیز نیو
حراج

دستگاه اوزون تراپی مایکرومیست یونودرمی نیو برند لیز

‎ریال175,000,000
بدون مالیات
درمان آسیب های مو و اسکالپ سر به وسیله اوزون تراپی
دو آپشن اضافه تر نسبت به مدل قدیمی (دکمه اسکالپ و پلکس تراپی)
12 لایت
تعداد

• درمان آسیب های مو و اسکالپ سر به وسیله اوزون تراپی
•استریلیزه و ضد عفونی کردن اسکالپ و ساقه مو با آپشن O3
•فوتوتراپی به وسیله 12 طیف نوری درمانی (استاندارد)
•شوک گرمایشی و سرمایشی جهت عمق نفوذ و در نهایت ماندگاری
•یونیزر و یونودرمی در محوطه کابین
•هیدراته کردن و تقویت ساقه مو
•کنترل و قطع ریزش و کمک به رشد مجدد مو
•دارای سیستم خنک کننده 2 منظوره کلد میست و کلد وایند جهت بستن منافذ
•آپشن خشک کننده مو شبیه به عملکرد باد ملایم سشوار
•ایجاد گرمایش حرکت مولکولی جهت نفوذ عوامل درمان
•دو آپشن اضافه تر نسبت به مدل قدیمی (دکمه اسکالپ و پلکس تراپی)   
#مایکرومیست #دستگاه_اوزون_تراپی #میست_لوکس #یونودرمی #لیز #کراتینه #تهران_لوکس #مایکرومیست_لیز
................................................ ................................................ ................................
• درمان آسیب های مو و اسکالپ سر به وسیله اوزون تراپی
•استریلیزه و ضد عفونی کردن اسکالپ و ساقه مو با آپشن O3
•فوتوتراپی به وسیله 12 طیف نوری درمانی (استاندارد)
•شوک گرمایشی و سرمایشی جهت عمق نفوذ و در نهایت ماندگاری
•یونیزر و یونودرمی در محوطه کابین
•هیدراته کردن و تقویت ساقه مو
•کنترل و قطع ریزش و کمک به رشد مجدد مو
•دارای سیستم خنک کننده 2 منظوره کلد میست و کلد وایند جهت بستن منافذ
•آپشن خشک کننده مو شبیه به عملکرد باد ملایم سشوار
•ایجاد گرمایش حرکت مولکولی جهت نفوذ عوامل درمان
•دو آپشن اضافه تر نسبت به مدل قدیمی (دکمه اسکالپ و پلکس تراپی)   
................................................ ................................................ .........
• درمان آسیب های مو و اسکالپ سر به وسیله اوزون تراپی
•استریلیزه و ضد عفونی کردن اسکالپ و ساقه مو با آپشن O3
•فوتوتراپی به وسیله 12 طیف نوری درمانی (استاندارد)
•شوک گرمایشی و سرمایشی جهت عمق نفوذ و در نهایت ماندگاری
•یونیزر و یونودرمی در محوطه کابین
•هیدراته کردن و تقویت ساقه مو
•کنترل و قطع ریزش و کمک به رشد مجدد مو
•دارای سیستم خنک کننده 2 منظوره کلد میست و کلد وایند جهت بستن منافذ
•آپشن خشک کننده مو شبیه به عملکرد باد ملایم سشوار
•ایجاد گرمایش حرکت مولکولی جهت نفوذ عوامل درمان
•دو آپشن اضافه تر نسبت به مدل قدیمی (دکمه اسکالپ و پلکس تراپی)   
10 قلم
حراج

نظرات تمام نظرات